Russel Sohrabian

علیرضا سهرابیان یک مشاور و سرمایه گذار در زمینه کارافرینی تکنولوژیک است

او حدود ۱۰ سال در زمینه وب و برند سازی وب سایت ها فعالیت کرده است و در این مدت وب سایت های بسیاری را در داخل کشور مدیریت کرده است

نزدیک به پنچ سال است که در زمینه استارتاپ و کسب وکار های نوپا فعالیت می کند

در این مدت به بیش از ۵۰ استارتاپ در داخل و خارج کشور مشاوره داده است و سابقه همکاری با شرکت ها و برند های معتبر جهانی را داراست