هومن منصوری

مدیر فنی

مشاور و برنامه نویس ارشد وب 

سابقه مشاوره  چندین وب سایت برتر

سابقه برنامه نویسی و اجرای ده ها وب سایت برتر ایران