ستوده ابراهیمی

حامی جو
  • بنیانگذار حامی جو
  • طراحی و توسعه سایت (Co-Founder)
  • دانشجوی مهندسی نرم افزار
  • مشاور کراود فاندینگ حامی‌جو
  • پشتیبانی مشتری (Customer Service)